മെത്രാൻ കക്ഷിയുടെ വ്യാജ്യ അസ്സോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ യാക്കോബായ പള്ളികളും

മെത്രാൻ കക്ഷിയുടെ വ്യാജ്യ അസ്സോസിയേഷനിൽ ചേപ്പാട് സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ പള്ളിയും വള്ളിക്കോട്‌ കോട്ടയം സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ കത്തിഡ്രൽ തുടങ്ങി യാക്കോബായ പള്ളികളുടെ പേരുകളും

മലങ്കര അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന മെത്രാൻ കക്ഷി കൂട്ടായ്മയുടെ അസോസിയേഷൻ വ്യാജ ലിസ്റ്റുകളിൽ ചേപ്പാട് പള്ളിയിലും വള്ളിക്കോട്‌ കോട്ടയം പള്ളിയിലും ഏതോ ഒരു വൈദിക കുപ്പായതൊഴിലാളിയുടെ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തി, എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ പേര് ഇല്ല.

ഈ യാക്കോബായ പള്ളികളിൽ എത്ര വീട്ടുകാര് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അവർക്കു അറിയില്ല.

ഇതിൽ കൂടി ഇവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പേര് പറഞ്ഞു മെത്രാൻ കക്ഷിയുടെ കാതോലിക്കാസ്ഥാനി ചേപ്പാട് പള്ളിക്കും വള്ളിക്കോട്‌ കോട്ടയം പള്ളിക്കും എതിരെയും തന്റെ കണ്ണ് പതിപ്പിച്ചു എന്ന് സാരം. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെ ചേപ്പാട്ടും, വള്ളിക്കോട്‌ കോട്ടയം അടക്കമുള്ള മലങ്കരയിലെ സത്യവിശ്വാസികൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നു.

Be the first to comment on "മെത്രാൻ കക്ഷിയുടെ വ്യാജ്യ അസ്സോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ യാക്കോബായ പള്ളികളും"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.