വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും പാത്രിയർക്കാ ദിനവും 2018

യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപന മഹാസമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി 18, ഞായറാഴ്ച കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൽ. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു.

Be the first to comment on "വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും പാത്രിയർക്കാ ദിനവും 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.