നിയമം എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് – ശ്രേഷ്ഠ ബാവാ

 

നിയമം എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ആണെന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ബാവാ, അത് ജനഹിതം മാനിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കണം. പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ എന്നും കോടതി വിധികളും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് .എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ പടുത്തുയർത്തിയ ദൈവാലയങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും ശക്തമായി തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭ നേരിടുമെന്നും ബാവാതിരുമേനി വ്യക്തമാക്കി !

 

Be the first to comment on "നിയമം എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് – ശ്രേഷ്ഠ ബാവാ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.