പുണ്യശ്ലോകനായ യാക്കോബ് മോര്‍ തിമോത്തിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ 24-മത് ദുകറോനോ പെരുന്നാള്‍

Be the first to comment on "പുണ്യശ്ലോകനായ യാക്കോബ് മോര്‍ തിമോത്തിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ 24-മത് ദുകറോനോ പെരുന്നാള്‍"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.