ഡൽഹി ചേരി നിവാസികൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഭവന നിർമാണ പ്രവർത്തനം

മലങ്കര യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ഡൽഹി ഭദ്രസന യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ ചേരി നിവാസികൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ സഹകരണത്തിൽ പണിയുന്ന ഭവന നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിയായി നിർമാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോൾ.

Be the first to comment on "ഡൽഹി ചേരി നിവാസികൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഭവന നിർമാണ പ്രവർത്തനം"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.