അപവാദപ്രചരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക: വിശ്വാസസംരക്ഷകൻ

യാക്കോബായ സുറിയാനി സ്ഭയെയും ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കബാവയെയും സഭാനേത്യുത്വത്തെയും നിരന്തരമായി അപഹസിക്കുന്ന നിലപാടുമായി ഒരു കുട്ടർ നിലകൊള്ളുന്നു. വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ സാമുഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലുടെ നടത്തുകയാണു ഇവരുടെ പ്രവർത്ഥനരിതി. നമ്മുടെ സഭയിലെ ചിലരെങ്കിലും ഇതിനു സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയെയും, ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവയെയും പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കുക ഏന്നതാണു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം….

Read More

മഞ്ഞിനിക്കര പ്പെരുന്നാൾ മലങ്കര വിഷനിൽ ലൈവ് ടെലിക്കാസ്റ്റ്..... ഫെബ്രുവരി 10, 11 തീയതികളിൽ ....മഞ്ഞിനിക്കര മോർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ദയറായിൽ നിന്നും തത്സമയം.....