സഭാതർക്കം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്.

1934 ലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുടെ 1-ക്ലോസിൽ മുൻ കോടതി വിധികളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി വ്യാജമായി കൂട്ടി ചേർത്ത് അച്ചടിച്ച് തെളിവായി കോടതിയിൽ ഹാജർ ആക്കിയതിന് സൂക്ഷ്മമായി പള്ളി കോടതിയോട് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരളാ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കൂത്താട്ടുകുളം കാരമല പള്ളി കേസിൽ 1934 ലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വ്യാജ നിർമ്മിതമായ കൈപുസ്തകം ഹാജർ ആക്കി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് കാരമല യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പള്ളി കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ അപ്പിലിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് .ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായ് ആണ് 1934 ലെ കൈപുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശേധിക്കണമെന്ന് ഒരു കോടതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യൂത്ത് അസോസിയേഷനു വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റു K.P ശ്രീകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റു പീറ്റർ K ഏലിയാസ് എന്നിവർ ഹാജർ ആയി വാദംപറഞ്ഞു.

  

Be the first to comment on "സഭാതർക്കം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.